Pracujemy: Poniedziałek-Piątek: 8.00 - 16.00

Jakość

Najwyższa jakość

Regranulaty Q-REC LDPE i Q-REC PP firmy Recyklon to znak najwyższej jakości dostępnej na rynku regranulatów PCR.
Dzięki wdrożeniu wielu innowacji technologicznych dostarczamy naszym klientom regranulaty odznaczające się:

  • najwyższym dostępnym na rynku poziomem filtracji (podwójna filtracja 90mi oraz 90mi),
  • doskonałym poziomem homogenizacji (jednorodności) oraz odgazowania,
  • autorskimi recepturami stosowanych wsadów, dającymi gwarancję najwyższych parametrów gotowego wyrobu,
  • spełnianiu ostrych kryteriów wynikających z certyfikatu Eucertplast (PCR),
  • gwarancją stabilności parametrów produkowanych regranulatów.

Odpady wykorzystywane w produkcji są dostarczane przez sprawdzonych dostawców folii odpadowych. Współpracę nawiązujemy według ściśle określonych reguł i po spełnieniu przez dostawców naszych wymagań jakościowych. Jakość dostarczanych odpadów jest sprawdzana według kilkustopniowego protokołu przed zamówieniem, przed rozładunkiem, przed rozpoczęciem produkcji.

Wszystkie regranulaty wytwarzane w Recykloniemieszane (ujednolicane) przed spakowaniem do worków BigBag. Każdy Big Bag z gotowym surowcem podlega wewnętrznej kontroli jakości, podczas której badany jest współczynnik płynięcia (MFR, MFI) oraz poziom zawilgocenia. Z każdej 24 Tonowej szarży naszego surowca dokonujemy kontrolnego rozdmuchu folii w celu sprawdzenia jej jakości.

W pierwszym kwartale 2021 zaczynamy rozbudowę działu B+R, który pozwoli na udoskonalenie bieżącej technologii oraz wyrobu gotowego. Recyklon jest co roku audytowany w ramach certyfikacji Eucertplast. Odznaczenie naszych linii produkcyjnych i produktów tym znakiem dowodzi stosowania się przez Zakład do najwyższych standardów zarządzania jakością, transparentnością procesu produkcyjnego oraz wykorzystaniem surowców pokonsumenckich. Certyfikat nakłada na nas wymóg pełnego monitoringu procesu produkcyjnego. Pozwala nam to zarządzać jakością produktu, identyfikować przyczyny ewentualnych odchyleń jakościowych oraz natychmiast je eliminować.

Biznes Bez Barier

„Jest nam miło poinformować, że firma Zakład Usługowy RECYKLON PIOTR RADOSZ Sp.J. przystąpiła do programu "Biznes Bez Barier". Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 01.08. 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”